Δρ. Μπότσαρης N. Π.

Καθηγητής

Λυμπερόπουλος Κ.

Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Κωνσταντινίδης Ε.

Επιστημ. συνεργάτης

Δρ. Γιούρκα Π.

Επιστημ. συνεργάτης

Δρ. Πιστοφίδης Π.

Επιστημ. συνεργάτης

Μπεκάκος Π.

Υποψήφιος Διδάκτορας

https://medilab.pme.duth.gr/wp-content/uploads/2020/07/CV_Orfanidis_en.pdf

Δρ. Ορφανίδης Α.

Επιστημ. συνεργάτης

Δρ. Τσανάκας Ι.

Ερευνητής INES

Δημητριάδου Π.

Επιστημ. συνεργάτης

Δρ. Καμπάκας Κ.

Επιστημ. συνεργάτης

Δρ. Λυγούρας Ε.

Επιστημ. συνεργάτης

Παπατσούνης Α.

Υποψήφιος Διδάκτορας