Ανθρώπινο δυναμικό

 

Κώνσταντίνος Λυμπερόπουλος
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
και Υποψήφιος Διδάκτορας

Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
και Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Παρασκευή Γιούρκα
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Δρ. Πιστοφίδης Πέτρος
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Παναγιώτης Μπεκάκος
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
και Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Αναστάσιος Ορφανίδης
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
 

Δρ. Κυρίτση Χάιδω
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ