Βίντεο


Εργαλειομηχανή: Yang SMV – 1000

MeDiLab Σχέδιο και Φάσεις Κατεργασίας
MeDiLab Μέτρηση
MeDiLab Σετάρισμα Μαχαιριών
MeDiLab Διαδικασία Κατεργασίας

MediLab 3D printing

3D Printing Aero valves timelapse

MediLab Casting Procedures

GMC – DRT

Miscellaneous

MicroScribe Software Solutions

The Fastest Way to Create in 3-D! MicroScribe Technology can be used with many common CAD/CAM and 3D Graphic Imaging applications

Z printer rapid prototyping

Z Corp. ZPrinter 450 Introduction. See how to turn 3D CAD data into color 3D models and prototypes in just hours. Introducing the world’s first automated color 3D printer