Καλωσήρθατε στο MeDiLab©

Η παγκοσμιοποιημένη πλέον έρευνα, η ελαχιστοποίηση του κόστους/παραγόμενη μονάδα και η βελτιστοποίηση της ποιότητας αποτελούν αυτονόητα στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια του ανταγωνισμού και ανάπτυξης μιας βιομηχανίας την τελευταία αλλά και την επόμενη δεκαετία. Αυτή η τάση δεν μπορεί να αφήσει κανένα ασυγκίνητο πόσο μάλλον έναν Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης.

Το MeDiLab© μεταφράζοντας και υλοποιώντας το παραπάνω συμπέρασμα προσφέρει στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενός Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης μια σειρά μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, ικανών να τον προετοιμάσουν για τις εξελίξεις του αύριο, μελετώντας τις ανάγκες του σήμερα, διδασκόμενος από την εμπειρία του χθες. Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων που προσφέρει το Εργαστήριο γίνεται στο πεδίο Μαθήματα.

Παράλληλα, το MeDiLab© επιδιώκοντας να αναπτύξει μια αξιόλογη και γόνιμη ερευνητική συνεργασία με ένα εύρος επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολοκληρωτικά διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς, προσφέρει υπηρεσίες σε περιοχές τόσο σχεδιαστικού, μελετητικού, κατασκευαστικού αλλά και διαγνωστικού ενδιαφέροντος. Το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό του, ο σύγχρονος εξοπλισμός του και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, μπορούν να εγγυηθούν μια αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία. Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει το Εργαστήριο γίνεται στο πεδίο Υπηρεσίες .

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΕΙΑΣΜΟΣ IΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στην ανάλυση τυπικών μηχανολογικών κατασκευών, στην αντοχή των υλικών, στον  προσδιορισμό των κρισίμων θέσεων λειτουργίας και φθοράς, στην σύνθεση, σχεδιασμό και μελέτη απλών μηχανολογικών διατάξεων και γενικά στην εισαγωγή των φοιτητών στα κύρια χαρακτηριστικά των στοιχείων μηχανών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας απλών μηχανολογικών συστημάτων.
 • Κατανοεί την εφαρμογή των βασικών αρχών της Μηχανικής στον υπολογισμό και τη σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων και μηχανισμών.
 • Αναγνωρίζει τα συνήθη στοιχεία που συνθέτουν τα μηχανολογικά συστήματα και τα εξαρτήματα αυτών.
 • Επιλέγει είδος, υλικό και διαστάσεις του κατάλληλου στοιχείου μηχανής για συνήθεις βιομηχανικές εφαρμογές.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΕΙΑΣΜΟΣ Ι (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των αρχών του μηχανολογικού σχεδιασμού, των βασικών κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου καθώς και των κυριοτέρων υλικών σχεδίασης. Ο υποψήφιος Μηχανικός μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει και να κατανοεί απλά μηχανολογικά σχέδια και να παράγει όψεις και τομές ελαφρών μηχανολογικών εξαρτημάτων – κατασκευών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στην ανάλυση διαδεδομένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης όπως είναι οι ιμάντες (επίπεδοι και τραπεζοειδείς), οι οδοντωτοί τροχοί (ευθείς και ατέρμονας κοχλίας-κορώνα) και οι αλυσίδες. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ο σπουδαστής θα εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό και την ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων αποκτώντας γνώσεις γύρω από την δυναμική τους, την αντοχή, τις διαδικασίες κατασκευής και συντήρησης τους κ.λ.π.

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή του υποψήφιου Μηχανικού στον σχεδιασμό, μελέτη και ανάλυση κοινών συστημάτων μετάδοσης κίνησης που συναντώνται σε μια βιομηχανική εγκατάσταση καθώς και των επιμέρους τμημάτων τους και στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση άλλων επιστημονικών περιοχών της ειδικότητας του Μηχανικού Παραγωγής όπως λ.χ. στην Ρομποτική, στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κ.λ.π.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στις α) κυριότερες μηχανουργικές κατεργασίες (όπως χύτευση, σφυρηλάτηση, κοπή κ.ά), β) στα συνήθη κατεργαζόμενα υλικά και υλικά κοπτικών εργαλείων, γ) στις κυριότερες έννοιες του αριθμητικού ελέγχου των εργαλειομηχανών (NC,CNC) και δ) σε έννοιες όπως πράσινη (green) παραγωγή, Ταχεία Προτυποποίηση (Rapid Prototyping), Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής (FMS), Αντίστροφη Μηχανολογία (Reverse Engineering), Σύγχρονα Κέντρα Κατεργασίας, Ασφάλεια Εργασίας κλπ. Επίσης εισαγωγή σε βασικές έννοιες μηχανουργικών μετρήσεων (τραχύτητας, σκληρότητας, πάχους κλπ.), ανοχών και προτυποποιήσεων. Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων από τον υποψήφιο Μηχανικό Παραγωγής ώστε να αντιλαμβάνεται, εποπτεύει και καθοδηγεί αντίστοιχες κατεργασίες ή/και παραγωγές.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή α) στις βασικές έννοιες διαχείρισης παγίων και διαμόρφωσης πλάνου συντήρησης, β) στη κατανόηση του ρόλου της αξιοπιστίας και των μεθόδων υπολογισμού της γ) και σε μελέτες ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων μέσα από ανάλυση βλαβών και ιστορικού αστοχιών. Μετά το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με έννοιες όπως:

 • Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα τεχνικού συστήματος
 • Συντήρηση τεχνικού συστήματος
 • Πολιτικές συντήρησης
 • Θεωρία αποκατάστασης βλαβών

ΜΗΧΑΝΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της πράσινης παραγωγής (green manufacturing) και γενικά στις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην σύγχρονη παραγωγική διαδικασία με στόχο την μείωση των χρησιμοποιούμενων πόρων και των εκπεμπόμενων ρύπων. Επίσης, εισαγωγή στις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού (eco-design) και της επανάχρησης, ανακύκλωσης, ανασχεδιασμού (3R) ενός προϊόντος. Διασύνδεση και αποτύπωση των προηγουμένων αρχών στην κοστολόγηση του τελικού προϊόντος

Υπηρεσίες

Το MeDiLab© στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς όπως:

 • Μελέτης, Σχεδιασμού, και Υλοποίησης διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων (CE).
 • Μελέτης, Σχεδιασμού, Διαστασιολόγησης και Αξιολόγησης ηλιακών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτης, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Κατασκευής βιομηχανικών προτύπων με εφαρμογή σύγχρονων σχεδιαστικών μεθόδων (CAD/CAM/CAE/ERP).
 • Ανάπτυξης εξειδικευμένων συστήματων και λογισμικού παρακολούθησης παραγωγικής διαδικασίας, ασυρμάτου ελέγχου, φθοράς και συντήρησης μηχανών κλπ.
 • Μη καταστροφικών ελέγχων (θερμογραφικός έλεγχος, έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων, κλπ), διάγνωσης βλαβών.
 • Οικονομοτεχνικών μελετών βιοτεχνικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Ελέγχου απόδοσης και ασφάλειας φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50160 και ΕΝ 62446.

Νέα

Εκδηλώσεις