Διδακτορικές Διατριβές


No Τίτλος
1 "Μελέτη και σχεδιασμός ηλιακού συστήματος μέσων θερμοκρασιών"
(Λυμπερόπουλος Κώστας)
2 "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμου σχεδιασμού και ανάπτυξης αειφόρου προϊόντος "
(Μπεκάκος Παναγιώτης)
3 "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ευφυούς συστήματος αποθήκευσης και διανομής θερμικής/ψυκτικής ενέργειας σε κατανεμημένο δίκτυο ενέργειας"
(Παπαβασιλείου Αθανάσιος)