Περιγραφή


Το Πολυθεματικό Ενεργειακό Εκπαιδευτικό Πάρκο (ΠΕΕΠ) του ΔΠΘ με τον διακριτικό τίτλο «Ήρων» δημιουργείται με στόχο την ανάδειξη, επίδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν τόσο την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), όσο και την χρήση, αποθήκευση και εξοικονόμηση της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΕΕΠ ΔΠΘ απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), ερευνητικούς φορείς, επαγγελματικούς και βιοτεχνικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο τόσο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και πανελλαδικά.