Μεταπτυχιακές Εργασίες


No Τίτλος
1 Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης κέντρου ανακύκλωσης ανεμογεννητριών σε λιμένα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.
2 Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης θερμικής/ψυκτικής ενέργειας.
3 Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση σύνθετων προϊόντων.
4 Διερεύνηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμών τεχνολογίας κατανεμημένης εγγραφής (blockchain) για την διαχείριση της ενέργειας σε μια τοπική ενεργειακή κοινότητα (Local Energy Community-LEC).
5 Διερεύνηση και ανάλυση απλών και σύνθετων δεικτών απόδοσης (KPIs) για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας εγκατάστασης.
No Τίτλος
1 "Συστήματα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας και ο ρόλος τους σε έναν βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό: Αρχές, μέθοδοι, προοπτικές και εμπόδια κατά την εφαρμογή τους" (Μ. Φραγκόπουλος)
2 "Διατάξεις εκμετάλλευσης απορριπτόμενης ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Μελέτη περίπτωσης" (Α.Τσιλίκας)
No Τίτλος
1 "Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών γεννητριών στη Βορειοανατολική Ελλάδα" (Μπόνια Χριστίνα)
2 "Εξέταση λύσης για την κατεργασία όξινων νερών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την ασφαλή περιβαλλοντική τους διάθεση" (Ζαλούμη Δέσποινα)
3 "Συγκριτική ανάλυση βιομηχανικών γραμμών παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων κρυστάλλων πυριτίου (Si) και λεπτού υμενίου (thin film)" (Πασχαλίδου Γεωργία)
4 "Πράσινη παραγωγή: Ο μηχανολογικός σχεδιασμός στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας" (Μαρσίδου Σοφία)
5 "Εκτίμηση κύκλου ζωής ανεμογεννήτριας >1 MW για υπεράκτιες, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές" (Βενάρδος Παναγιώτης)
6 "Προσδιορισμός και ανάλυση παραγόντων που επιδρούν στην αξιοπιστία ενεργειακών πάρκων από ΑΠΕ: Μελέτη περίτπωσης" (Πίτσα Δέσποινα)
7 "Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κατοικιών στην αειφόρο δόμηση - Περίπτωση σχεδιασμού και μελέτης μικρής αυτόνομης κατοικίας στην Ελλάδα" (Τζίκα Βασιλική)
8 "Εναλλακτικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής για το νησί της Κύπρου - Μελέτη περίπτωσης συγκεντρωτικών κατόπτρων" (Κυπριανού Χριστίνα)
9 "Ενεργειακή διαχείριση συστημάτων αθλητικού κέντρου: Περίπτωση Κλειστού Κολυμβητηρίου Ξάνθης" (Ηλιάδου Παρασκευή)
10 "Αποτύπωση ενεργειακής φυσιογνωμίας Ν. Σερρών: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" (Λυμπέρης Γεώργιος)
11 "Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κατοικιών στην αειφόρο δόμηση: Περίπτωση ηλιοθερμικής εγκατάστασης" (Ι. Καρυπίδης)
12 "Μεθοδολογίες χωροθέτησης ενεργειακών πάρκων: Περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων" (Γ. Κουσίδης)
13 "Διαχείριση ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Έλεγχος βιωσιμότητας λειτουργίας χυτηρίων με εναλλακτική μορφή ενέργειας" (Χ. Τοπάλης)
14 "Υβριδικά συστήματα ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας. Κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης" (Δ. Καρακοπούλου)
15 "Μελέτη βιωσιμότητας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον Οργανικό Κύκλο Rankine" (Α. Γκαλτσίδη)
16 "Ανακύκλωση συσσωρευτών μέσω του σχεδιασμού για συναρμολόγηση / αποσυναμολόγηση (DfA/DfD) στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας" (Γ.Μακαρονίδης)
17 "Βιομηχανικές Ενεργειακές Κοινότητες" (Χ.Γραμμένος)