Ασύγχρονη Εκμάθηση με 3D


Συνοπτική Περιγραφή

 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην πληροφορική και ιδιαίτερα στους τομείς της απεικόνισης των τρισδιάστατων γραφικών και του διαδικτύου, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην διαδικτυακή εκπαίδευση, όπου η συμβατική μορφή κειμένου και εικόνας αποτελεί την κύρια μορφή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας για την δημιουργία αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου με φωτορεαλιστικά μοντέλα και animations, καλύπτει κενά τα οποία η συμβατική μέθοδος αδυνατεί. Με την ενσωμάτωση αυτού του περιεχομένου στην διαδικτυακή εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η απεικόνιση αντικειμένων και ειδικότερα πολύπλοκων μηχανολογικών εξαρτημάτων σε πραγματικό χρόνο. Κατ’ επέκταση δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατανοούν καλύτερα την γεωμετρία, την λειτουργία και την συμπεριφορά στο χώρο του υπό μελέτη στοιχείου, κάτι που είναι απαραίτητο στο τομέα της μηχανικής.

 

Εντοπίζεται έτσι η ανάγκη για ενσωμάτωση ποιοτικότερων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στις οπτικοποιήσεις που υποστηρίζουν πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η ανάγκη αυτή προκύπτει καθώς οι εταιρίες στο κλάδο της μηχανικής έχουν ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις από τους απόφοιτους των πανεπιστημίων, αλλά και από τους ήδη υπάρχοντες εργαζομένους που πρέπει να εκπαιδεύονται συνέχεια πάνω σε νέες τεχνολογίες (δια βίου μάθηση). Η τεχνολογία απεικονίσεων υψηλής ποιότητας και πιστότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε πανεπιστήμια και ιδρύματα που δεν έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν ή και να υποστηρίξουν τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για όλο το φάσμα των πρακτικών εφαρμογών που στοχεύουν να ενσωματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους. Αυτό το κενό της πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευόμενων (σπουδαστών, εργαζομένων κλπ.) έρχεται να υπηρετήσει η ανάπτυξη και σύνθεση αναβαθμισμένου τρισδιάστατου χώρου, αντικειμένων και animation. Η λεπτομέρεια στην απόδοση της γεωμετρίας, της διαλειτουργικότητας και της διεπαφής στοιχείων μηχανών μπορεί σε μεγάλο βαθμό να υποκαταστήσει ή ακόμα και να επαυξήσει (augmented reality) ένα εργαστηριακό χώρο προσομοίωσης και δοκιμής.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να συνδεθείτε σε μια υλοποίηση, όπου η ενσωμάτωση φωτορεαλιστικών εικόνων τρισδιάστατων μοντέλων, φωτορεαλιστικών animation και τρισδιάστατων μοντέλων (και γενικά τεχνολογιών web3D), συνεισφέρουν στην εκμάθηση και κατάρτιση μηχανικών παραγωγής σε θέματα στοιχείων μηχανών. Μέσα από την χρήση της πλατφόρμας και την πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της παραπάνω προσέγγισης. Η αξιολόγηση σας αποτελεί πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια του Εργαστηρίου μας για την αναβάθμιση και εξέλιξη του παρεχόμενου υποστηρικτικού υλικού. Καλή ξενάγηση!

 

ΚΟΧΛΙΕΣ
ΙΜΑΝΤΕΣ