Ανθρώπινο δυναμικό


Δρ. Μπότσαρης N. Π.

Καθηγητής

Διευθυντής MEDILAB

CV

Λυμπερόπουλος Κ.

Υποψήφιος Διδάκτορας

 

Short CV

Δρ. Κωνσταντινίδης Ε.

Επιστημ. συνεργάτης

Short CV

Δρ. Γκιούρκα Π.

Επιστημ. συνεργάτης

Short CV

Δρ. Πιστοφίδης Π.

Επιστημ. συνεργάτης

Short CV

Μπεκάκος Π.

Υποψήφιος Διδάκτορας

 

Short CV

Δρ. Ορφανίδης Α.

Επιστημ. συνεργάτης

 

Short CV

Δρ. Τσανάκας Ι.

Ερευνητής INES

 

Short CV

Δρ. Κυρίτση Χ.

ΕΤΕΠ

 

Short CV

Δημητριάδου Π.

Επιστημ. συνεργάτης

 

Short CV

Δρ. Καμπάκας Κ.

Επιστημ. συνεργάτης

 

Short CV

Δρ. Λυγούρας Ε.

Επιστημ. συνεργάτης

 

Short CV

Παπατσούνης Α.

Υποψήφιος Διδάκτορας

 

Short CV