Γωνία Καινοτομίας


Technology Readiness Level

1. Basic Research

2. Proof of Principle

3. Early lab scale demonstration

4. Late lab scale demonstration

5. Validation

6. Early prototype

7. Late prototype

8. Early stage commercial application

9. Market ready application

Μηχανικός σύνδεσμος τεσσάρων βαθμών ελευθερίας

Πολλές φορές στην καθημερινή δραστηριότητα, είτε στον οικιακό αλλά ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, παρουσιάζεται το πρόβλημα … More

 

 

Interactive Crosswind Sign

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ύπαρξη ισχυρών πλευρικών ανέμων σε συγκεκριμένα σημεία των οδικών δικτύων και ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους, … More

 

 

Τεχνητός (3D-printed) νάρθηκας αυτιού

Η παρούσα εφεύρεση αφορά την μελέτη, σχεδίαση και τελικά κατασκευή ενός τεχνητού νάρθηκα για το αυτί … More

 

 

Ευφυής συσκευή μέτρησης στάθμης με χρήση υπερήχων

Στόχος της παρούσας δουλειάς είναι η σχεδίαση, η μελέτη, η κατασκευή και η βαθμονόμηση ενός ευφυούς και φθηνού οργάνου μέτρησης … More

 

 

Κάλυμμα προστασίας επιβατικών αυτοκινήτων από χαλαζόπτωση

Προστατευτικό κάλυμμα αυτοκινήτου το οποίο αποτελείται από ένα διπλό ύφασμα, του οποίου τα μέρη δεν είναι κολλημένα μεταξύ τους και το …More

 

 

Δικτύωμα Αντικραδασμικής Προστασίας

Αντικραδασμικό σύνθετο δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από διαδοχικούς ομόκεντρους ιστούς τύπου Orb Web, περιστραμένους κατά ορισμένες μοίρες …More

Μονάδα καταπόνησης εδράνων κύλισης

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή μιας μονάδας καταπόνησης εδράνων κύλισης η οποία … More

 

 

Παραγωγή απιονισμένου νερού

 

Η παρούσα εφεύρεση αφορά στην οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, απιονισμένου νερού … More