Διπλωματικές Εργασίες


No Τίτλος Κατηγορία
1 Προτυποποίηση μετρήσεων πεδίου με χρήση θερμογραφίας: Περίπτωση φωτοβολταϊκού πάρκου. Ενέργεια
2 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός επισκέψιμου εκπαιδευτικού τεχνολογικού πάρκου. Μελέτη περίπτωσης. Σχεδιομελέτη
3 Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ευκαιρίες και προκλήσεις στην βάση της κυκλικής οικονομίας Ενέργεια
4 Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μηχανισμού ανίχνευσης φθοράς θερμαντικού στοιχείου σε ηλιακή θερμική μονάδα αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Μηχανολογικός Σχεδιασμός
5 Διερεύνηση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας σε μια τοπική ενεργειακή κοινότητα μέσω σχημάτων ευαισθητοποίησης των μελών της. Ενέργεια
6 Σύσταση και λειτουργία τοπικής ενεργειακής κοινότητας σε συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών. Ενέργεια
No Τίτλος Κατηγορία Φοιτητής
1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ασκήσεων προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC με κώδικα G, M και χρήση λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης. CAD/CAM &Εργαλειομηχανές Α. Πατραμάνης
2 Σχεδιασμός, κατασκευή και διαστασιολογικός έλεγχος μη σιδηρούχων πρότυπων δοκιμίων με χρήση της εργαλειομηχανής CNC Microturn Denford CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Δ. Κοκότης
3 Επισκόπηση ερευνητικού πεδίου, αρχών και εφαρμογών κατά την διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου Ενέργεια Χ. Τσέτσος
4 Αξιολόγηση ενεργειακής αποδοτικότητας και βιωσιμότητας κτιριακού συγκροτήματος μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS) Ενέργεια Χ. Πατίκα
5 Σχεδιομελέτη συστήματος απόσβεσης για αγωνιστικό μονοθέσιο τύπου Formula Student Σχεδιομελέτη Κ. Φλώρος
6 Υπολογισμός και έλεγχος συγκολλητών μεταλλικών δοκιμίων αγωνιστικού μονοθεσίου τύπου Formula Student Μηχανολογικός Σχεδιασμός Α. Μακρυγιάννης
7 Μεθοδολογία συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού σε VR περιβάλλον: Περίπτωση ψύκτη απορρόφησης θερμότητας Διαγνωστική & Συντήρηση Ι. Χρυσοχοϊδης
8 Επισκόπηση ερευνητικού πεδίου, μεθόδων και τεχνολογιών παιχνιδοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς καταναλωτών Ενέργεια Ι. Βούλτσης
No Τίτλος Κατηγορία Φοιτητής Ημ/νία Download
1 Σχεδιομελέτη-κατασκευή φωτιστικού στύλου με χρήση ηλιακής ενέργειας. Σχεδιομελέτη Α. Παπαπαναγιώτου 01/10/2005
2 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις με χρήση του προγράμματος LabVIEW. Μετρήσεις Κ. Πάνου 01/10/2005
3 Μελέτη ανίχνευσης ρωγμών σε μέταλλα. Εφαρμογή ανίχνευσης με χρήση υπερήχων. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Π. Χατζηγιαννάκου 01/10/2005
4 Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μηχανικού συνδέσμου με χρήση προγράμματος CAD/CAM. Σχεδιομελέτη Α. Μαλτέζος 22/03/2006
5 Πιστοποίηση Μηχανών κατά CE - Εφαρμογή των διαδικασιών σε Ανυψωτικό Μηχάνημα Προσώπων-Ανελκυστήρα. Πιστοποίηση CE Ε. Αναστασιάδου 22/03/2006
6 Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών στοιχείων μηχανών στο πεδίο της συχνότητας. Διαγνωστική & Συντήρηση Χ. Μαυρίκος 01/10/2006
7 Διάγνωση βλαβών σε μηχανολογικά συστήματα: Έλεγχος ταλαντωτικής συμπεριφοράς στρεφόμενης μηχανής με αισθητήρια μετατόπισης. Διαγνωστική & Συντήρηση Α. Παπαϊωάννου 01/10/2006
8 Ταλαντώσεις κατασκευών που υπόκεινται στον άνεμο: Περίπτωση ανεμογεννήτριας μικρής ισχύος (<1kW) - Μέτρηση ταλαντώσεων βάσης ιστού σύμφωνα με την οδηγία IEC/TS 61400-13: Μέτρηση μηχανικών φορτίων. Μετρήσεις Χ. Βεζύρης 01/12/2006
9 Μέθοδοι μετάδοσης θερμότητας από τυπωμένα κυκλώματα και κυκλώματα ελέγχου. Ενέργεια Α. Χονδρονάσιος 19/07/2007
10 Ενεργειακή διαχείρηση Μ.Μ.Ε επεξεργασίας μετάλλου. Ενέργεια Μ. Ζωγράφου 19/07/2007
11 Σχεδιομελέτη και ανάπτυξη βιομηχανικού πρωτοτύπου βάσει των οδηγιών VDI 2221 και VDI 2225: Περίπτωση ροομέτρου. Σχεδιομελέτη Ν. Κουτσομιχάλης 01/11/2007
12 Μελέτη εγκατάστασης και έλεγχος βιωσιμότητας μονάδας τριπαραγωγής στη νέα Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης. Ενέργεια Α. Αλεξάκης
Δ. Λιμνιός
03/03/2008
13 Μέτρηση καταπόνησης σε πτερύγια ανεμογεννήτριας. Μετρήσεις Σ. Κούκος 03/03/2008
14 Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εναλλακτικού ιστού ανεμογεννήτριας ισχύος 1MW - συγκριτική ανάλυση με συμβατικό ιστό. Σχεδιομελέτη Χ. Βογιατζή
Δ. Καραμπατάκη
19/03/2008
15 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής λειτουργικών παραμέτρων εργαλειομηχανης και εκτίμηση σφαλμάτων και χρόνου ζώνης: περίπτωση ρευμάτων οδήγησης κινητήρων συναρτήσει στροφών λειτουργίας. Μετρήσεις Ι. Σουρουτζίδης 31/03/2008
16 Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυούς οργάνου μέτρησης στάθμης, με χρήση υπερήχων, ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαστή. Μετρήσεις Γ. Ζαμανάκος 25/06/2008
17 Ανίχνευση ρωγμών σε μέταλλα βάσει των αρχών των υπερήχων και των διεισδυτικών υγρών: συγκριτική ανάλυση. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Π. Λαμπριανίδης 30/06/2008
18 Παράσταση και επεξεργασία 3-D αντικειμένων με χρήση συσκευής μέτρησης συντεταγμένων (CMM). Μηχανολογικός Σχεδιασμός Γ. Γαλερίδης 30/06/2008
19 Επιλογή υλικών και μηχανολογικός σχεδιασμός. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Μ. Μηργκιζούδη 29/10/2008
20 Έλεγχος ρωγμών σε μέταλλα με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Α. Αναστασίου 29/10/2008
21 Διαγνωστικός έλεγχος βλαβών μηχανολογικών συστημάτων με βάση την αρχή της υπέρυθρης θερμογραφίας. Διαγνωστική & Συντήρηση Ε. Πλαστήρα 29/10/2008
22 Μελέτη λειτουργίας αεροσήραγγας. Σχεδιομελέτη Μ. Τζανή 29/10/2008
23 Συντήρηση χημικής βιομηχανίας με χρήση της μεθόδου RBI. Διαγνωστική & Συντήρηση Α. Νάρης 29/10/2008
24 Σχεδιασμός και ανάλυση κοχλιών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι. Καρυπίδης 04/11/2008
25 Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ιατρικών εργαλείων με χρήση προγράμματος CAD/CAM και 3-D εκτυπωτή. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Β. Σοφιανού 24/03/2009 Download
26 Παραμετροποιημένη σχεδίαση μηχανολογικών αντικειμένων. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Α. Γκανούδη 24/03/2009
27 Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ανεμολογικού οργάνου με χρήση προγράμματος CAD/CAM και
3D εκτυπωτή (περίπτωση ανεμομέτρου).
Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι. Γριαγγέλου 20/07/2009
28 Συγκριτική ανάλυση καρτεσιανών και μη καρτεσιανών μεθόδων και διατάξεων ψηφιοποιήσης τρισδιάστατων αντικειμένων στην αντίστροφη μηχανολογία: περίπτωση οπτικών μεθόδων. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Α. Γκίοκας 20/07/2009
29 Παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων κέντρου κατεργασίας και εκτίμηση φθοράς κοπτικών εργαλείων: περίπτωση διάτρησης. Διαγνωστική & Συντήρηση Η. Αμοιρίδης 20/07/2009 Download
30 Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή μονάδας καταπόνησης εδράνων κύλισης. Σχεδιομελέτη Κ. Ροδόπουλος 22/10/2009
31 Μοντελοποίηση φαινομένων μεταφοράς θερμότητας σε φωτοβολταϊκά πλαίσια με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Ενέργεια Π. Καραγιάννης 29/10/2009
32 Δυναμική και στατική ανάλυση ανεμογεννήτριας ισχύος ~3,1MW με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Ενέργεια Ν. Κελλίδης 29/10/2009
33 Παραμετροποιημένη σχεδίαση κοχλιών και παρελκομένων. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ε. Μαραγκού 29/10/2009
34 Έλεγχος ακρίβειας θέσης αξόνων κέντρων κατεργασίας CNC μέσω κατασκευής μη σιδηρούχων μηχανουργικών δοκιμίων. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Χ. Κακουρής 09/11/2009
35 Εκτίμηση ενεργειακής αποπληρωμής (EPR) μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου για την περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. Ενέργεια Φ. Φιλιππίδου 05/03/2010 Download
36 Μοντελοποίηση και έλεγχος απόδοσης πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ενέργεια Α. Παπαλαζάρου 05/03/2010 Download
37 Εκτίμηση ενεργειακής αποπληρωμής (Energy Payback Ratio, EPR) μικρού αιολικού πάρκου για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενέργεια Α. Τσιότσια 16/03/2010
38 Μεθοδολογίες προγραμματισμού προληπτικών συντηρήσεων και επιθεωρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής: χημική βιομηχανία και προγραμματισμός συντήρησης με βάση τη μέθοδο RBI. Διαγνωστική & Συντήρηση Ε. Κατσιάνα 16/03/2010
39 Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου Βιβλιοθήκης. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Χ. Κυρατζίδου 06/07/2010
40 Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας και οι επιπτώσεις τους στην απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου. Ενέργεια Π. Τσίκλη 06/07/2010
41 Αρχές και μεθοδολογίες μηχανολογικού σχεδιασμού - Αλγοριθμική και μη αλγοριθμική προσέγγιση σχεδιασμού βιομηχανικού προϊόντος. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Μ. Καντηλιεράκη 04/11/2010
42 Κύκλοι μέτρησης κατεργασίας μη σιδηρούχων μηχανουργικών δοκιμίων σε κέντρα κατεργασίας CNC. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Μ. Αθανασίου 04/11/2010
43 Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών εργαλείων με χρήση σχεδιασμού πειράματος (Design of Experiments, DOE). Διαγνωστική & Συντήρηση Μ. Βογιατζή 04/11/2010 Download
44 Προσομοιώση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσής του. Μετρήσεις Μ. Μπινώλη 04/11/2010 Download
45 Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίου ΠΡΟΚΑΤ στην Πολυτεχνειούπολη Ξάνθης και προτάσεις αναβάθμισης σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/09-04-2010). Ενέργεια Ε. Υψηλάντη 01/07/2011
46 Σχεδιασμός και μελέτη βιωσιμότητας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, σε ηλεκτρισμό, του κτιρίου Ι (ΜΠΔ) της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δ.Π.Θ. Μετρήσεις Σ. Δημητριάδης 01/07/2011 Download
47 Αποτύπωση ενεργειακής φυσιογνωμίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Ενέργεια Χ. Τσέπελη 01/12/2011
48 Αρχές σχεδιασμού παράκτιων αιολικών πάρκων. Ενέργεια Ε. Στεφάνου 23/04/2012
49 Ο μηχανολογικός σχεδιασμός στο τέλος ζωής των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Γ. Ταγαρά 20/05/2012
50 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον Ελλαδικό θαλάσσιο χώρο. Ενέργεια Κ. Κομπόλιας 20/05/2012
51 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος με έμφαση στην επιλογή υλικού και στις τεχνολογίες παραγωγής: Περίπτωση οδοντωτού τροχού. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Μ. Καρκάνης 20/11/2012 Download
52 Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ενέργεια Φ. Ιωαννίδου 20/11/2012
53 Σφάλματα σε φ/β συστήματα: Ανάλυση μεθοδολογίας κατηγοριοποιησης τους. Διαγνωστική & Συντήρηση Κ. Μουσταφέλος 20/11/2012
54 Μοντελοποίηση ηλιακού υβριδικού συστήματος θέρμανσης κλειστής κολυμβητικής πισίνας για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ενέργεια Μ. Γιαννίκη 19/04/2013
55 Σχεδιομελέτη στοιχείου απόσβεσης κρούσεων σε πρότυπο διαγωνιστικό όχημα. Σχεδιομελέτη Π. Μπεκάκος 19/04/2013
56 Εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προτύπων και ανίχνευση σφαλμάτων σε κατασκευές αεριαυλωτών ατμολεβήτων. Διαγνωστική & Συντήρηση Β. Μυλωνάς 19/04/2013
57 Εκτίμηση (θεωρητική και πειραματική) φθοράς εδράνου κύλισης σε εργαστηριακή μονάδα ακτινικής και αξονικής καταπόνησης με χρήση σημάτων δονήσεων και θερμογραφίας Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Ν. Αθανασόπουλος 20/06/2013
58 Επανασχεδιασμός (redesign) βιομηχανικού προϊόντος: Περίπτωση διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας Μηχανολογικός Σχεδιασμός A. Κορκόβελος 20/06/2013
59 Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος απόδοσης ηλιακής διάταξης παραγωγής θερμού αέρα. Σχεδιομελέτη Ε. Μπαρμπούνης 07/04/2014
60 Μελέτη και αξιολόγηση κριτηρίων λήψης απόφασης για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε επίπεδο νομού: Περίπτωση Ν. Ξάνθης. Ενέργεια A. Στρινοπούλου 07/04/2014
61 Τεχνικές επιταχυνόμενης γήρανσης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Διαγνωστική & Συντήρηση Σ. Παυλίδης 15/07/2014 Download
62 Ανάλυση Δένδρου Βλαβών σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων μέσω της Θεωρείας Γραφημάτων. Διαγνωστική & Συντήρηση Ν. Πατσιάνη 15/07/2014
63 Τρισδιάστατη προσομοίωση κατεργασιών εργαλειομηχανής τόρνου ελεγχόμενης από υπολογιστή. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Γ. Ειρηνόπουλος 10/03/2014
64 Η μέθοδος εφευρετικού σχεδιασμού TRIZ ως εργαλείο ανάπτυξης της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Σ. Μούντελος 15/02/2015
65 Συστήματα ηλιακής ψύξης/θέρμανσης για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανίες και βιομηχανικές διεργασίες και διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής σε ελληνική βιομηχανία παραγωγής γάλακτος. Ενέργεια A. Γεωργούση 06/2015
66 Η εξελικτική πορεία από τη σύλληψη και τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου προϊόντος σε επιχειρηματική πράξη: Οδηγός σύστασης νέων εταιρειών. Σχεδιομελέτη Πρ. Φιλιππίδης 10/2015
67 Μελέτη, διαστασιολόγηση και αξιολόγηση μονάδας ηλιακής ψύξης/θέρμανσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κτιριακής εγκατάστασης. Ενέργεια Σ. Φαμπιάτος 10/11/2015
68 Μελέτη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση υβριδικής μονάδας κάλυψης των θερμικών και ψυκτικών φορτίων εργαστηριακών χώρων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με χρήση βιομάζας, ηλιακών θερμικών και συμβατικών καυσίμων. Ενέργεια E. Δημολιάρας 11/2015
69 Χρήση της υπέρυθρης θερμογραφίας ως μεθόδου μη καταστροφικού ελέγχου για την πρόληψη και τη διάγωνση βλαβών σε ιστιοπλοϊκά σκάφη και πρωτόκολλα ασφαλείας στη θάλασσα. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) E. Μπαφούνης - Κοττάς 01/2016 Download
70 Βελτιστοποίηση σχεδιασμού σύνθετων Η/Μ κατασκευών: περίπτωση εναλλακτών θερμότητας με χρήση της θεωρίας δόμησης. Ενέργεια Θ. Κοντοδίνα 03/2016
71 Μελέτη και ανάλυση λειτουργίας ηλιακού θερμικού πάρκου συγκεντρωτικών κατόπτρων με χρήση θερμογραφία Ενέργεια Δ. Τσεμπερλίδου 04/2017 Download
72 Συγκριτική ανάλυση συμβατικής και ξηρής κοπής σε τόρνο CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Δ. Ηλιάδης 05/2017
73 Μελέτη απόδοσης ηλιοθερμικού παραβολικού κατάπτρου Ενέργεια Α. Ισαακίδου 05/2017
74 Ανάπτυξη και δημιουργία διαδραστικών εικονικών ασκήσεων για την εκμάθηση των Στοιχείων Μηχανών. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ζ. Γιοτσαλίτης 10/2017
75 Σχεδιομελέτη και κατεργασία πτερυγίου ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα με χρήση προγράμματος τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές I. Τάμπα 04/2018
76 Σχεδιομελέτη και κατασκευή υπό κλίμακα συγκεντρωτικού κατόπτρου με χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Θ. Χαλεπλίδου 04/2018
77 Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικού ενεργειακού πάρκου τεχνολογίας επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και βιομάζας. Ενέργεια Χ. Γούλας 04/2018
78 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλιοθερμικού πεδίου για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ενέργεια Α. Πεχτελίδης 06/2018 Download
79 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό έλεγχο της ενεργειακής κατάστασης των φοιτητικών εστιών του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή. Μετρήσεις Ε. Αριαντσής 10/2018
80 Επισκόπηση ερευνητικού πεδίου, μεθοδολογιών, πρακτικών ερευνητικών έργων και εφαρμογών στην ερευνητική περιοχή της χρήσης υλικών για την αποθήκευση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Ενέργεια Α. Κυπράκη 10/2018
81 Σχεδιομελέτη ανυψωτικού συγκροτήματος σε μονάδα επεξεργασίας μαρμάρου. Σχεδιομελέτη Χ. Αριστείδου 10/2018
82 Υλοποίηση μελέτης ανάλυσης αστοχιών, επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA) σε ανεμογεννήτρια. Διαγνωστική & Συντήρηση Δ. Παπατσούνης 10/2019
83 Έρευνα, μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή, πρότυπου τεχνητού νάρθηκα αυτιού. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Α. Αργυρόπουλος 11/2019
84 Μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή εργονομικού σταθμού εργασίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σχεδιομελέτη Κ. Καζανίδης 01/2020
85 Μη καταστροφικός έλεγχος μεταλλικών δοκιμίων με χρήση διεισδυτικών υγρών. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) E. Νούσιος 06/2020
86 Η αέρια θερμογραφία (aerial thermography) ως εργαλείο προληπτικής συντήρησης και επιθεώρησης συστημάτων ευρείας κλίμακας. Διαγνωστική & Συντήρηση Π. Απρίλη 06/2020
87 Επανασχεδιασμός εμπορικού προϊόντος με βάση την αξιοπιστία: Περίπτωση ηλεκτρονικής πινακίδας ενημέρωσης. Σχεδιομελέτη Η. Τσαγκαλίδης 06/2020
88 Χρήση τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου (NDT) για την προληπτική συντήρηση αεροσκαφών και πρωτόκολλα αξιοπλοϊας στον αέρα Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Η. Μιχαηλίδου 09/2020
89 Συντήρηση ανεμογεννήτριας με χρήση της μεθόδου εκτίμησης της επικινδυνότητας (RBI) Διαγνωστική & Συντήρηση Ν. Κανάκης 11/2020
90 Σχεδιομελέτη και κατασκευή συστήματος ανάρτησης αγωνιστικού αυτοκινήτου της FSAE. Σχεδιομελέτη Ε. Σερπετίδης 02/2021
91 Η επίδραση της προσθετικής μηχανικής στην πολιτική συντήρησης μιας βιομηχανίας: Προοπτικές, Προκλήσεις, Εμπόδια. Διαγνωστική & Συντήρηση Α. Παπαδόπουλος 03/2021
92 Επισκόπηση ερευνητικού πεδίου, Μεθοδολογίας, Πρακτικών και Εφαρμογών στην περιοχή της Επιφανειακής Σκλήρυνσης μετάλλων: Περίπτωση Επαγωγικής Σκλήρυνσης. CAD/CAM & Εργαλειομηχανές Α. Παπαδόπουλος Φιλέλης 05/2021
93 Τεροτεχνολογία-Μια ολιστική προσέγγιση στην συντήρηση Διαγνωστική & Συντήρηση Κ. Κούκου 06/2021
94 Μελέτη περίπτωσης βιομηχανικού συγκροτήματος ψυχρής κατεργασίας μεταλλικών ελασμάτων και προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Δ. Καρακάσης 10/2021
95 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάλυση λειτουργίας μηχανισμού τροφοδοσίας βιομάζας σε λέβητα παραγωγής θερμικής ενέργειας. Σχεδιομελέτη Θ. Παπαδόπουλοςς 10/2021
96 Επιλογή Παραμέτρων Σχεδιασμού Διαδρομής Πτήσης Εναέριου Μη Επανδρωμένου Οχήματος Θερμογραφικής Επιθεώρησης Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ευρείας Κλίμακας. Διαγνωστική & Συντήρηση Α. Νανά 11/2021
97 Έλεγχος απόδοσης ψυκτικής μηχανής που λειτουργεί με απορρόφηση θερμότητας. Μετρήσεις Ν. Οργαντζίδης 04/2022 Download
98 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη με χρήση τριδιάστατου εκτυπωτή δικτυώματος αντικραδασμικής προστασίας. Σχεδιομελέτη Α. Παπαβασιλείου 04/2022
99 Επανασχεδιασμός βιομηχανικού προϊόντος με στόχο την δομική αναβάθμιση του με χρήση του προγράμματος ANSYS. Σχεδιομελέτη Σ. Γκέκας 07/2022
100 Όψεις του Μηχανολογικού Σχεδιασμού στην μετάβαση προς μια Κυκλική Οικονομία: Η περίπτωση της κοινωνικής διάστασης. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Θ. Βαρελά 01/2023
101 Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος προβλεπτικής συντήρησης στο πλαίσιο του Industry 4.0. Διαγνωστική & Συντήρηση Χ. Πορνάρα 01/2023
102 Μη καταστροφικός έλεγχος μεταλλικών δοκιμίων με χρήση δινορρευμάτων και μαγνητικών σωματιδίων. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (Non Destructive Testing, NDT) Α. Τσακυρίδης 07/2023
103 Τεχνοοικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την παραγωγή θερμικής ενέργειας. Ενέργεια Ο. Σεμερτζίδης 07/2023
104 Ενεργειακά αποδοτικές κατεργασίες: Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας κατά τον κύκλο κατεργασίας ενός προϊόντος. Ενέργεια Α. Παναγιωτίδης 10/2023 Download
105 Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου κτιριακού συγκροτήματος και ενεργειακός έλεγχος του με χρήση τεχνολογιών BIM και Digital Twin Ενέργεια Ν. Κόνιαρης 11/2023
106 Σχεδιομελέτη και κατασκευή με χρήση πινάκων Prima προτύπου χυτού μη σιδηρούχου μεταλλικού δοκιμίου Μηχανολογικός Σχεδιασμός Κ. Γελλαλής 11/2023
107 Ανασχεδιασμός μερών οχήματος με έμφαση στην κατασκευασιμότητα Σχεδιομελέτη Μ. Βοζινίδης 12/2023 Download
108 Σχεδιομελέτη και κατασκευή μειωτήρα για ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο τύπου Formula Student Σχεδιομελέτη Γ. Τζέτζης 05/2024
109 Μεθοδολογικό πλαίσιο χωροθέτησης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε αστικό ιστό: Περίπτωση Δήμου Ξάνθης Ενέργεια Α. Τσαλικίδης 06/2024
110 Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ενός λιμένα στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου για την δημιουργία κέντρου υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και συντήρησης υπεράκτιων αιολικών πάρκων: Περίπτωση νήσου Χίου Διαγνωστική&Συντήρηση Γ. Καραμαούνας 06/2024 Download