Εργαλείο Υπολογισμού Μέγιστης Τάσης του Ιμάντα

Το σεπ το παίρνουμε ανάλογα με το υλικό του ιμάντα από τον Πίνακα 14-2, σελίδα 552 του συγγράμματος.

Η απόδοση του κινητήρα παίρνει τιμές από 0 εως 1. Αν δεν δίνεται απόδοση του κινητήτα τότε στο ανάλογο πεδίο συμπληρώνουμε με 1.

Η ισχυς του κινητήρα είναι σε PS (1HP = 1,014PS)

  σεπ (kp/mm2)
  α(mm)
  N (PS)
  n
  Eb (Kp/mm2)
  γ (Kg/dm3)
  b (mm)
  s (mm)
  d1 (mm)
  n1 (rpm)
  d2 (mm)
  n2 (rpm)